Vizioni dhe Misioni

advocating_ADS_Bad84

Vizioni i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar eshte krijimi i nje sistemi të qëndrueshëm të Aviacionit Civil shqiptar nga pikëpamja e parrezikshmërisë dhe sigurisë.

Lexo me shume ...

Newsroom

easa-caa

Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar Z. Aleksandër Lipivani, nënshkroi një marrëveshje pune me Agjensinë Europiane të Sigurisë në fushën e Aviacionit (EASA),

Lexo me shume ...