Vizioni dhe Misioni

advocating_ADS_Bad84

Vizioni i Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar eshte krijimi i nje sistemi të qëndrueshëm të Aviacionit Civil shqiptar nga pikëpamja e parrezikshmërisë dhe sigurisë.

Lexo me shume ...

Newsroom

aviation-security

Në përputhje me parashikimet e Programit Kombëtar të Kontrollit të Cilësisë së Sigurisë në Aviacionin Civil, ju informojmë se Autoriteti i Aviacionit Civil ka vendosur një sistem konfidencial për analizimin

Lexo me shume ...

Njoftim

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar deshiron t’ju bej me dije se, Avionët/Helikopterët janë të lejuar të fluturojnë vetëm sipas kushteve dhe konditave të përcaktuara me lejet përkatëse të fluturimit të lëshuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, bazuar ne Ligjin Nr.10040, date 22/12/2008, “Kodi Ajror i Republikes se Shqiperise” neni 17.

Partnerët tanë