Publikohet buletini i AAC për muajin Nëntor Publikohet buletini i AAC për muajin Nëntor Read More
Publikohet buletini i AAC për muajin Nëntor
Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor Read More
Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor
Helikopterët, miratohet Udhëzimi me rregullat dhe procedurat për ngritjen dhe uljen jashtë zonave të aerodromeve të R.SH Helikopterët, miratohet Udhëzimi me rregullat dhe procedurat për ngritjen dhe uljen jashtë zonave të aerodromeve të R.SH Read More
Helikopterët, miratohet Udhëzimi me rregullat dhe procedurat për ngritjen dhe uljen jashtë zonave të aerodromeve të R.SH
Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator Read More
Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator
Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht Read More
Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht
Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik Read More
Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik
AAC, prezantohet faqja e re. Faqja duke u punuar, kërkojmë mirëkuptimin e lexuesve AAC, prezantohet faqja e re. Faqja duke u punuar, kërkojmë mirëkuptimin e lexuesve Read More
AAC, prezantohet faqja e re. Faqja duke u punuar, kërkojmë mirëkuptimin e lexuesve
Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore Read More
Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore

Publikohet buletini i AAC për muajin Nëntor

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 8-të, do të gjeni të dhëna...

Publikohet buletini i AAC për muajin Tetor

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor.Në brendësi të Buletinit të 7-të, do të gjeni të dhëna...

Helikopterët, miratohet Udhëzimi me rregullat dhe procedurat për ngritjen dhe uljen jashtë zonave të aerodromeve të R.SH

Njoftim Hyn në fuqi udhëzimi i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Nr. 698, “Për përcaktimin e rregullave dhe proçedurave për...

Publikohet buletini i AAC për muajin Shtator

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 6-të, do të gjeni të dhëna...

Publikohet buletini i AAC për muajin Gusht

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendësi të Buletinit të 5-të, do të gjeni të dhëna...

Publikohet buletini i AAC për muajin Korrik

Si çdo datë 5 të muajit, Autoriteti i Aviacionit Civil publikon buletinin mujor. Në brendi të Buletinit të 4-të, do të gjeni të dhëna...

AAC, prezantohet faqja e re. Faqja duke u punuar, kërkojmë mirëkuptimin e lexuesve

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar prezanton faqen e re të internetit, e cila ka rubrika të reja dhe bazohet në modelet më të mira...

Shprehje Interesi – Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërine Ajrore

Ekspert i Jashtëm për Vlefshmërinë Ajrore Autoriteti i Aviacionit Civil është autorizuar të kontraktojë një këshilltar të përshtatshëm...

Mbledhja e Konferencës Evropiane të Aviacionit Civil (ECAC)

Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil Krislen Keri, ka marrë pjesë në takimin e 36-të të ECAC, që zhvillohet 1 herë në 3 vjet. Në mbledhjen ku...

Njoftime Dhe Konsultimet Publike

Autoriteti i Aviacionit Civil, bazuar në ligjin Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, publikon rregulloren e mëposhtme:  Rregullorja...