Inspektor i navigimit ajror-ATM Read More
Inspektor i navigimit ajror-ATM
Inspektor i navigimit ajror-PAN-OPS Read More
Inspektor i navigimit ajror-PAN-OPS
Inspektor i sigurisë në operim-GA Read More
Inspektor i sigurisë në operim-GA
Inspektor i avionëve pa pilot-UAS1 Read More
Inspektor i avionëve pa pilot-UAS1
Inspektor i avionëve pa pilot-UAS2 Read More
Inspektor i avionëve pa pilot-UAS2
Përgjegjës i sektorit të financës dhe buxhetit Read More
Përgjegjës i sektorit të financës dhe buxhetit
Përgjegjës i sektorit të burimeve njerëzore Read More
Përgjegjës i sektorit të burimeve njerëzore
Përgjegjës i sektorit të shërbimeve mbështetëse Read More
Përgjegjës i sektorit të shërbimeve mbështetëse

Inspektor i navigimit ajror-ATM

Ky aplikim do të jetë i hapur deri në datë 20.02.2023. Ju...

Inspektor i navigimit ajror-PAN-OPS

Ky aplikim do të jetë i hapur deri në datë 20.02.2023....

Inspektor i sigurisë në operim-GA

Ky aplikim do të jetë i hapur...

Inspektor i avionëve pa pilot-UAS1

Ky aplikim do të jetë i hapur deri në datë 20.02.2023. Ju...

Inspektor i avionëve pa pilot-UAS2

Ky aplikim do të jetë i hapur deri në datë 20.02.2023. Ju...

Përgjegjës i sektorit të financës dhe buxhetit

Ky aplikim do të jetë i hapur deri në datë 20.02.2023. Ju...

Përgjegjës i sektorit të burimeve njerëzore

Ky aplikim do të jetë i hapur deri në datë 20.02.2023. Ju...

Përgjegjës i sektorit të shërbimeve mbështetëse

Ky aplikim do të jetë i hapur deri në datë 20.02.2023. Ju...