MONITORIMI I VAZHDUESHMËRISË SË VLEFSHMËRISË AJRORE TË AVIONIT

 

Për të garantuar mbikëqyrjen e duhur të vlefshmërisë ajrore të avionit, Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar do të kryejë monitorimin e vazhdueshëm të vlefshmërisë ajrore të avionit, mbi bazën e një plani vjetor të monitorimit, si dhe nëpërmjet monitorimeve të pa planifikuara.