Kontakte

Drejtoria e Mbikëqyrjesë së Sigurisë në Aviacion / DMSA

E-mail: info@acaa.gov.al
Tel: +355 (0) 42251220
Fax: +355 (0) 42223969