Publikime, Forma dhe Materiale Udhëzuese

 

Publikime ​ Aeronautical Information Publication for Republic of Albania (e-AIP)

https://albcontrol.al/al/aip/

 

Aeronautical Information Service;  (NOTAM, AIC, ARO ect)

https://albcontrol.al/al/aip/31-Dec-2020-A/2020-12-31-AIRAC/html/index-en-GB.html
 

Regulations for Aircraft Operating as General Air Traffic (Gat) in the Balkans
Version 3.0 Effective 14 November 2014
NATO UNCLASSIFIED RELEASABLE TO THE PUBLIC

2018071_NU_Regulations for Aircraft Operating as GAT in the Balkan JOA v 3_0

 

Materiale Udhëzuese Udhëzues për Certifikimin e Ofruesve të Shërbimeve të Navigimit Ajror

Procedura pёr Lёshimin Rivlerёsim Rinovimin Pezullimin dhe Anulimin e Liçensave Kategorive dhe Miratimeve Autorizimeve tё pёrkohshme dhe Kёmbimit-4-64

Formate Forma e njoftimit të ndryshimit/ Notification of changes template; PDF 

Formë aplikimi, Liçensa e Kontrollorëve të Trafikut Ajror / Aplication form for ATC License; PDF