REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e Përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01

 

 

13.01.2022

 

Kërkohet informacion lidhur me aktivitetin e kompanisë ajrore Wizz Air në Shqipëri. Nëse ka kontratë me AAC, si monitorohen fluturimet, a ka raporte auditi, përse nuk ka një zyrë përfaqësimi në Tiranë, cilat janë destinacionet nga/ për në Tiranë, si dhe çfarë detyrimet fiskale ka kompania dhe si janë realizuar për vitin 2021. 18.02.2021 Shih AAC Nr.prot 195/4 Përgjigjia E plotë Nuk ka
02 21.02.2022 Kërkohet informacion për hapat që duhen ndjekur për t’u pajisur me licencë pilot komercial. 23.02.2022 Përgjigjia E plotë Nuk ka
03 22.02.2022 Kërkon të dijë nëse duhet leje nga AAC për ndërtimin e një antene për matjen e drejtimit të erës në afërsi të vendndodhjes së parashikuar për ndërtimin e Aeroportit të Sarandës. 03.03.2022 Përgjigjia E plotë Nuk ka
04 23.02.2022 Ankesë e deleguar nga MIE. Ankohet për mosrinovimin e kontratës së shërbimit në linjën e autobusit të pasagjerëve Durrës – TIA- Durrës, për vitin 2022 28.02.2022 Trajohet si ankesë e deleguar.
Përgjigjia
E plotë Nuk ka