SHËRBIMET E OFRUARA NGA AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL JANË:

 

 • Çertifikimi i Aerodromeve
 • Çertifikimi i Inspektorëve të Sigurisë
 • Çertifikimi i Instruktorëve të Sigurisë
 • Çertifikimi i Organizatave të Trajnimit për Aviacionin Civil
 • Lëshim i Çertifikatës së Operatorit Ajror
 • Lëshim i çertifikatës së regjistrimit që operon për kompanitë ajrore shqiptare
 • Lëshim i çertifikatës së vlefshmërisë ajrore CoA për secilin avion me regjistër shqiptar që operon për kompanitë ajrore shqiptare
 • Lëshim i çertifikatës së zhurmave për secilin avion me regjistër shqiptar që operon për kompanitë ajrore shqiptare
 • Liçensimi i Shërbimeve të Sigurisë në Aviacionin Civil
 • Liçensimi i Shërbimit të Furnizimit me Karburant dhe Lubrifikante
 • Liçensimi i Shërbimit të Heqjes së Borës dhe Akullit nga Avioni
 • Liçensimi i Shërbimit të Kateringut
 • Licensimi i Shërbimit të Kontrollit të Ngarkesës dhe Telekomunikimit
 • Liçensimi i Shërbimit të Pastrimit të Avionit
 • Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit në Tokë, Depozitimit dhe Administrimit të Njësisë së Mjeteve të Ngarkimit
 • Licensimi i Shërbimit të Përpunimit RAMP
 • Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit të Bagazheve
 • Licensimi i Shërbimit të Përpunimit të Ngarkesës së Postës
 • Liçensimi i Shërbimit të Përpunimit të Pasagjerëve
 • Liçensimi i Shërbimit të Transportit Sipërfaqësor
 • Miratim i licensave kombëtare të mirëmbajtësve aeronautike
 • Miratim i Licensave të Stjuardesave
 • Miratim i manualeve të operimit, fluturimit, mirëmbajtjes sidhe vazhdueshmërisë së vlefshmërisë ajrore
 • Miratim i organizatave të mirëmbajtjes dhe të vazhdueshmërisë së vlefshmërisë ajrore
 • Për çertifikimin e organizatave të trajnimitpër Aviacionin Civil