Shërbimet charter që operojnë në vend të një shërbimi të planifikuar

Një fluturim charter i cili operon në vend të një shërbimi të planifikuar dhe i cili nuk përputhet me kushtet e lejes operative të lëshuara fillimisht bëhet një fluturim jo i planifikuar. Leja paraprake nga AAC duhet të merret në përputhje me procedurat e përcaktuara në paragrafët e mëposhtëm sipas rastit, para se të operohet një fluturim i tillë.