Sektori I Licensimit

 

Urdhri I Ministrit Nr. 262 Dt. 28.06.2019

Urdhër I Ministrit Të Infrastrukturës Dhe Energjisë – Për Miratimin E Rregullores Për Kërkesat Teknike Dhe Procedurat Administrative Në Lidhje Me Ekuipazhin Ajror Të Aviacionit Civil

Urdhri I Ministrit Nr. 49

FZ Nr. 49 2012 Deltaplane Parashuta

Urdhri I Ministrit Nr. 152

U.M. nr 152 dt.09.04.2014 Operimet me UL