Publikime, Forma dheMaterialeUdhëzuese

 

PUBLICATION / Publikime ​ Aeronautical Information Publication for Republic of Albania (e-AIP)

https://albcontrol.al/al/aip/2018-01-04/html/index.html

Aeronautical Information Service;  (NOTAM, AIC, ARO ect)

https://albcontrol.al/al/aip/2018-01-04/html/eAIP/LA-GEN-3.1-en-GB.html


FORMS/  Formate
​Bashkëlidhur në e-mail

1- Forma e njoftimit të ndryshimit/ Notification of changes template;

2- Formë aplikimi, Liçensa e Kontrollorëve të Trafikut Ajror / Aplication form for ATC License