Procedurat për lejet e emergjencës (përjashtimet)

 

Asnjë nga procedurat e lartpërmendura nuk do të zbatohet për fluturimet për arsyeve të siguriea po në rastet e emergjencës.