Mbikalimet për fluturimet skedul

  1. Nuk kërkohet leje paraprake për fluturimet e planifikuara me aeroplanë të rregjistruar në vendet që nuk janë palë në Marrëveshjet Ndërkombëtare të Shërbimeve Ajrore Tranzicionit (IASTA), ose kur marrëveshjet dypalëshe ajrore lejojnë mbikalimin mbi Shqipëri ose uljen për qëllime jo të trafikut.
    Kërkohet leja paraprake për fluturime të tilla nga aeroplanë të regjistruar në vende që nuk janë palë në IASTA, ose kur Shërbimi i Përbashkët Bilateral i Shërbimeve Ajrore nuk parashikon lirinë e parë ose lirinë e dytë të fluturimit dhe duhet të kërkohet në përputhje me procedurën e përcaktuar në GEN 1.2.2 sipas rastit.
  2. Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar është autoriteti miratues për fluturimet e rregullta skedul dhe mbikalimet në hapësirën ajrore shqiptare.