Lista e Instruktorëve të Sigurisë së Aviacionit

Emri, mbiemri Adresakryesore Adresadytësore Kontaktet Module/s Gjendja
BUJAR        HAZIZAJ a AutoritetiiAviacionit Civil

Rr. “SulejmanDelvina” Nr. 1

Tiranë, Shqipëri

Mobile 0692024127

E.mail: bujar.hazizaj@acaa.gov.al

 

1 to 20 Aktive
KLARITA     ANGJELI AirportiNdërkombëtar

“NënëTereza” Rinas, Shqipëri

 

Mobile 0686073673

E.mail: kangjeli@tirana-airport.com

1 to 20 Aktive
VALBONA    KONDAJ AirportiNdërkombëtar

“NënëTereza” Rinas, Shqipëri

 

ICTS Albania Shpk

“Gjergj Fishta” Bulevard, Building, No.146, Entrance No.2, Alpas Center, Tirana, Albania

 

Mobile 0692072183/ 0672540126

E.mail: vkondaj@icts.al

 

1 to 20 Aktive
AURORA     ZOGU AirportiNdërkombëtar

“NënëTereza” Rinas, Shqipëri

 

“Gjergj Fishta” Bulevard, Building, No.146, Entrance No.2, Alpas Center, Tirana, Albania

 

Mobile 0694830386

e.mail: azogu@icts.al

 

1 to 20 Aktive
ALTIN            VRAPI Rruga e Kavajës, Ndërtesa 165,

H.25, Ap.27

Tirana, Albania

Mobile 0692030542

E.mail: avrapi71@yahoo.com

 

1 to 20 Aktive
BESNIK         KAROLI Albcontrol SHA –  Rinas Mobile 0682086102

E.mail: bkaroli@albcontrol.al

 

1/GSAT Aktive