Lejimi i bagazheve

Rregullat për pagesën e bagazheve të dorës dhe të kontrolluar mund të ndryshojnë në varësi të transportuesit ajror; prandaj pasagjerët këshillohen që të njihen me rregullat e zbatueshme të secilës kompani ajrore në itinerarin e tyre.