Lejet për fluturimet Diplomatike/Ushtarake  

 

1. Leja për fluturime ushtarake të huaja për të operuar në/nga ose mbi territorin e Shqipërisë, miratohet nga Ministria e Mbrojtjes, pas bashkërendimit me AAC.

2. Leja për fluturimet ushtarake të trafikut operacional (OAT) për të operuar në/nga ose mbi territorin e Shqipërisë, miratohet nga Ministria e Mbrojtjes.

3. Dokumentacioni për leje duhet të dorëzohen së paku 3 ditë pune përpara fluturimit të propozuar në:

 

Ministria e Mbrojtes

Zyra e Protokollit

Rruga: Dëshmorët e Kombit

Tirana, Albania

Tel: +355 4 22 24 974

Fax: +355 4 2228325/2225227