Kontakte

Drejtoria e  Sigurisë në Aviacion / DSA

E-mail: info@acaa.gov.al 

Tel: ++355 (0) 42251220

Fax: ++355 (0) 42223969