Fluturimet Cargo (postë + mallra)

 

 

  1. Aplikimet për leje për fluturimet cargo duhet të bëhen në Autoritetin e Aviacionit Civil Shqiptar.
  2. Aplikimet duhet të përmbajnë konfirmimin nëse mallrat e rrezikshme, armët ose municionet e luftës duhet të mbarten. Nëse propozohet të mbartet një mall i ndaluar sipas përcaktimeve në Udhëzimet Teknike të ICAO për Transportin e Sigurisë së Mallrave të Rrezikshme nga Ajri (Doc 9284-AN/905), konfirmimi duhet të miratohet nga AAC-ja.