Check-in dhe Kontrolli i Sigurisë

 

Pasagjerët gjithashtu mund të kontribuojnë në kontrollin e sigurisë me efikasitet dhe më shpejtë. Si?

  • Përgatituni në kohë për fluturimin dhe pyesni për artikujt që nuk mund të merren në një fluturim.
  • Paketoni vetëm në bagazhin e dorës dhe të kontrolluar, ato artikuj/gjëra që janë në përputhje me listën e artikujve të ndaluar dhe rregullat për lëngjet dhe mallrat e rrezikshme – në mënyrë që të mos rrezikohet ndalimi potencial i fluturimit ose sekuestrimi i bagazhit.
  • Lëngjet e transportuara në valixhe dore (vetëm me kapacitet 100 ml ose më pak) duhet të mbahen në qese plastike siç specifikohet.
  • Arritja në aeroport në kohën e duhur për të shmangur vonesat e mundshme dhe stresin gjatë procedurës së nisjes.
  • Kur përgatiteni për monitorimin e sigurisë së pasagjerëve dhe bagazheve të dorës, vendosini sendet metalike, orët, monedhat dhe sendet e ngjashme në bagazhin e dorës në mënyrë që të mos t’jua mbajnë ose t’i harroni ato.
  • Kur përgatiteni për monitorimin e sigurisë së pasagjerëve dhe bagazheve të dorës, duhet ta nxirrni qesen me likuide nga bagazhi i dorës.
  • Kur përgatiteni për monitorimin e sigurisë së pasagjerëve dhe bagazheve të dorës, nxirrini laptopët dhe pajisjet e tjera elektronike më të mëdha (të tilla si kamera fotografike dixhitale, iPad dhe kamera regjistrimi) nga bagazhi i dorës dhe vendosini ato në mbajtëset plastike në mënyrë që të mund të kontrollohen veçmas.
  • Hiqni xhaketën dhe/ose pallton dhe vendosni ato në mbajtëse plastike për një kontroll të veçantë.
  • Jini të përgatitur për të hequr rripin tuaj dhe/ose hiqni këpucët tuaja dhe vendosni ato në mbajtëse plastike për kontroll të veçantë nëse kërkohet nga oficeri i sigurisë.
  • Ndiqni udhëzimet e dhëna nga oficeri i sigurisë.