Aplikimet

Aplikimet për leje paraprake duhet të dorëzohen të paktën 3 ditë pune para se të kryhet një fluturim i tillë.