Aplikim për Çertifikimin e Aerodromit

Aplikim per çertifikim e aerodromit.pdf