HISTORIA E AEROPORTIT NDËRKOMBËTAR “NËNË TEREZA”

 

Aeroporti i Rinasit, sot i quajtur Tirana International Airport “Nënë Tereza” është ndërtuar gjatë periudhës kohore 1955 ‐1957. Aeroflot, Jat, Malev, Tarom dhe Interflug, ishin kompanitë ajrore që operonin në Shqipëri deri në vitin 1960. Trafiku arrinte deri në dy fluturime në ditë.

Mbas vitit 1960 deri në vitin 1978, shoqëri të shumta ajrore ndërprenë operimet e tyre në Shqipëri, për shkak të izolimit politik të vendit mbas ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me Bashkimin Sovjetik, i cili solli si rezultat një ulje të numrit të pasagjerëve dhe fluturimeve.
Gjatë periudhës 1965‐1974 u kryen dhe u zbatuan disa përmirësime të shërbimeve në aeroport.

Gjatë viteve 1980 dhe 1990, si rezultat i zhvillimit të përgjithshëm teknologjik në fushën e aviacionit civil në të gjithë botën, edhe Shqipëria ndërmori një sërë përmirësimesh të shërbimeve të aeroportit në mënyrë që të përshtateshin me standardet e kërkuara ndërkombëtare.

Si rezultat i ndryshimeve politike në Europën Lindore, u rritën në mënyrë të konsiderueshme kontaktet e zyrtarëve qeveritarë me vendet perëndimore.
Si rrjedhojë e ndryshimeve politike dhe sociale në Shqipëri gjatë viteve 1992 ‐ 2000, u rrit numri i fluturimeve dhe kompanive ajrore që operonin në Shqipëri. Duke u ballafaquar me nevojat për zhvillim të mëtejshëm të Tirana International Airport “Nënë Tereza”, Këshilli i Ministrave vendosi të shpallë për investitorët ndërkombëtarë ndërtimin e një terminali të ri dhe shërbimeve të tjera, si dhe operimin e aeroportit.

Procedurat konkurruese u mbyllën në fund të vitit 2003 dhe në datën 23 Prill 2005 Tirana International Airport (TIA,konsorciumi i përbërë nga HOCHTIEF AirPort GmbH, Deutsche Investitions‐ und Entwicklungsgesellschaft bmH (DEG) dhe Fondi Shqiptaro‐Amerikan i Ndërmarrjeve (FSHAN)) filloi operimet tek Tirana International Airport “Nënë Tereza”.