Adresa për aplikimet

 

Aplikimi për të gjitha llojet e fluturimeve duhet të bëhet:

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

Rruga: Sulejman Delvina, P.O. Box 205 Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 2226232
Fax: +355 4 2226232
Email: info-trafficrights@acaa.gov.al

URL: www.aac.gov.al