Udhëzues për të drejtat e pasagjerit 

Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, synon që me anë të këtij udhëzuesi të informojë pasagjerët që zgjedhin transportin ajror, të njihen me të drejtat e tyre në rast se kompania ajrore vonohet në nisje mbi 3 orë, anullon fluturimin, apo probleme të tjera që mund të hasen gjatë udhëtimit.

Referuar rregulloreve europiane dhe legjislacionit shqiptar, pasagjerët kanë të drejtat e tyre dhe çdo shkelje sanksionohet me norma ligjore dhe kompesim financiar, të detyrueshme për tu zbatuar nga çdo kompani ajrore.

Në menunë në krahun tuaj të majtë, keni një listë me problemet kryesore dhe hapat e nevojshëm për zgjidhjet ndaj çdo problematike që mund të hasni në udhëtimin tuaj. Ndiqni me vëmendje udhëzimet për të përfituar të drejtat tuaja.