AKTE LIGJORE PËR COVID-19

Të nderuar qytetarë,

Autoriteti i Aviacionit Civil, referuar botimeve te fundit të Qendrës së Botimeve Zyrtare të akteve të miratuara lidhur me situatën aktuale të COVID-19, po ju konsulton me përmbledhësen e këtyre akteve. Në vlerësim të informimit në këtë situatë, shpresojmë t’ju kemi ndihmuar me këtë.

Për t’u njohur me aktet e kësaj përmbledhëse klikoni në linkun e çdo akti si më poshtë:

 Masat anti-COVID, Rakacolli: Në aeroport do futen vetëm udhëtarët, nuk do lejohet shoqërimi nga familjarët.

Hynë në fuqi sot (15/09) Vendimi i Komisionit Evropian për ekuivalencën, pranimin e certificatës COVID-19 të lëshuar nga  Republika e Shqipërisë, miratuar më datë 14 shtator 2021.

Për më shumë lexoni dokumentin bashkëlidhur.
 
 

 

 • URDHËR Nr. 561, datë 23.12.2021,
  i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
  “Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid-19, për punonjësit e administratës publike, punonjësit e supermarketeve dhe qendrave tregtare”

  http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/12/23/561

 • URDHËR Nr. 364, datë 15.9.2021
  PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 169, DATË 5.6.2020, “PËR ZBATIMIN E PROTOKOLLEVE TË OPERIMIT NË TRANSPORTIN AJROR, TRANSPORTIN RRUGOR DHE TRANSPORTIN DETAR, NË KUADËR TË PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT TË PANDEMISË COVID-19”, TË NDRYSHUAR,

  http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/08/30/374

 • URDHËR 
  Nr. 374, datë 30.8.2021
  PËR HYRJEN E PERSONAVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NGA TË GJITHA PIKAT KUFITARE
  Masat kanë hyrë në fuqi prej datës 6 shtator 2021
  Për më shumë shkoni në lidhjen http://qbz.gov.al/eli/urdher/2021/08/30/374
 • Urdhër Nr.270
  Datë: 31/05/2021, i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
  Për miratimin e udhëzuesit të Institutit të Shëndetit Publik “Mbi përdorimin e detyrueshëm të detyrueshëm të maskave në ambjentet jashtë shtëpisë “
 • Urdhër Nr.218, datë 4.6.2021 i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 169, DATË 5.6.2020, “PËR ZBATIMIN E PROTOKOLLEVE TË OPERIMIT NË TRANSPORTIN AJROR, TRANSPORTIN RRUGOR DHE TRANSPORTIN DETAR, NË KUADËR TË PARANDALIMIT DHE KONTROLLIT TË PANDEMISE COVID-19
 • Urdhër Nr. 682- Për ndalimin e lëvizjeve përmes rrugëve ajrore me Britaninë e Madhe

https://www.shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/12/Urdher-Nr.682-1.pdf

 • Për zbatimin e protokolleve të operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar në kuadër të parandalimit dhe kontrollit të pandemisë Covid-19

http://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/06/05/169

 • Urdhër nr.134, datë 8.3.2020 “Për vetë karantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/08/134/522130c7-adc9-46bc-9009-996941fc6900

 • Vendim i Këshillit të Ministrave nr.243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/03/24/243/dc183551-1297-44e2-b35c-ffb33ee669c7

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.156/1, datë 10.3.2020 “Për ndalimin e të gjitha lëvizjeve të udhëtarëve drejt Italisë”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/10/156-1/cce2e109-f947-4f77-9a61-bc16fbdf6b8d

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.173/1, datë 14.3.2020 “Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/14/173-1/a00c8ca6-c7db-4791-9368-6095f3e22e51

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168, datë 12.3.2020 “Për ndalimin/kufizimin e lëvizjeve me mjetet e transportit”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/12/168/9defec25-be0e-4c7a-98de-96139378aea8

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168/1, datë 15.3.2020 “Për kufizimin e lëvizjeve brenda vendit”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/15/168-1/a47c4c2a-acbb-4265-8d16-67b8bc868387

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.168/2, datë 18.3.2020 “Për kufizimin  e lëvizjes me automjetet private ose shtetërore të administratës publike”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/18/168-2/749cd3c3-d407-4b22-82e0-8f646c262740

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/20/193/a0720a43-40d9-4964-b9d5-1b5a58b87039

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.208, datë 30.3.2020 “Për një ndryshim në urdhrin nr.193 datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/03/30/208/3f0097cf-3127-45c8-b619-9aac590c0ab7

 • Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 311, datë 16.4.2020 “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/16/311/ecbc8e63-ce2a-4b47-96ad-d4889bb838f0

 • Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civilenr.10, datë 15.4.2020 “Për mënyrën e  organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së  shkaktuar  nga COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/15/10/f502b437-ff70-4af9-8dad-fc0588016784

 • Vendim i Këshillit të Ministrave nr.312, datë 18.4.2020 “Për  propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të shpallur me vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/18/312/0dd60939-34ff-43a7-aacf-113342738cf1

 • Vendim i Kuvendit nr. 18/2020,datë 23.4.2020 “Për dhënien  e  pëlqimit  për  zgjatjen  e  gjendjes  së  fatkeqësisë natyrore”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/23/18/171dfc5e-6513-4161-8e20-d0c615dad594

 • Vendim i Këshillit të Ministrave nr.342, datë 25.4.2020 Për  një  ndryshim  në  vendimin  nr.243,  datë  24.3.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/25/342/2ba6050d-a9f6-44cd-91f5-c9eda4a48a09

 • Vendim i Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile nr.15, datë 25.4.2020 “Për  krijimin  e Task-Forcës për  garantimin  e  zbatimit  të  protokolleve  të sigurisë në kuadër të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/25/15/8b4fd1b7-98c9-47c6-8c16-bf7ef15399b0

 • Vendim  i  Komitetit  Ndërministror të Emergjencave Civile nr.12, datë 17.4.2020 “Për  akomodimin  e  përkohshëm  të  personave  që  riatdhesohen  si rezultat  i  shpalljes  së  gjendjes  së  fatkeqësisë  natyrore  për  shkak  të epidemisë  së shkaktuar nga COVID-19”

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/17/12/ed09967b-16e2-4bf3-869d-52490ef8c7c4

 • Korrigjim gabimi material në vendimin nr.342, datë 25.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një ndryshim në vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore””, botuar në Fletoren Zyrtare nr.75/2020.

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/04/29/2221-2/e4a86114-4101-4398-9457-8fcde8e81254

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 256, datë 10.4.2020 Për disa shtesa  dhe ndryshime  në  urdhrin  nr.  193, datë  20.3.2020, “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve   në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/10/256/bcc1d305-50be-4f25-a16b-d9602ee26fd7

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 278, datë 25.4.2020 Për  disa  shtesa  dhe  ndryshime  në  urdhrin  nr.  193,  datë  20.3.2020,“Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve   në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/25/278/748c767c-6a6d-4c3c-8644-e430168122da

 • Vendim i Këshillit të Ministrave nr.360, datë 4.5.2020 Për  një  shtesë  në  vendimin  nr.311,  date 16.4.2020,  të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të  personave  që  riatdhesohen  si  rezultat  i  gjendjes  së  shkaktuar  nga COVID-19”.

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/05/04/360/4623a792-2764-4b82-bb09-1218b4b89a80

 • Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.286, date 30.4.2020 “Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen  apo  kufizimin  e  lëvizjeve  në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

https://qbz.gov.al/eli/urdher/2020/04/30/286/a35a51fe-009a-4ffb-b342-f701cf569254