COVID-19: ECAC – Konferenca Evropiane e Aviacionit Civil

COVID-19: ECAC – Konferenca Evropiane e Aviacionit Civil

ECAC ka publikuar së fundi një material të titulluar, ELEMENTËT KRYESOR MBI LEHTËSIMIN PËR MBËSHTETJEN E SEKTORIT TË AVIACIONIT NË NDJEKJE TË KRIZËS SË COVID-19 ECAC operon me rekomandime në kudër të praktikave më të mira të përgjithësuara nga eksperienca e 44...