MBETEN TË PEZULLUARA FLUTURIMET ME BRITANINË E MADHE:

MBETEN TË PEZULLUARA FLUTURIMET ME BRITANINË E MADHE:

Tiranë 16 Janar 2021. Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bëri me dije se fluturimet me Britaninë e Madhe do të mbeten të pezulluara deri në datën 1 Shkurt 2021 e më pas do të bëhet një tjetër rivlerësim i situatës. Ky...
EASA – Agjencia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian publikon përjashtimet që lejojnë operatorët ajror të vendeve të treta, mbajtës të Certifikatës (EASA TCO) të kryejnë transportin e ngarkesave (cargo) në ndarjet e dedikuara për pasagjerët.

EASA – Agjencia e Sigurisë së Aviacionit të Bashkimit Evropian publikon përjashtimet që lejojnë operatorët ajror të vendeve të treta, mbajtës të Certifikatës (EASA TCO) të kryejnë transportin e ngarkesave (cargo) në ndarjet e dedikuara për pasagjerët.

Në njoftimin e saj, EASA deklaron, se do të vazhdojë të mos kundërshtojë operacione të tilla me kusht që nga transportuesit ajror  të jenë vendosur masa të përshtatëshme për zbutjen dhe lehtësimin / përjashtimin dhe operimet të kufizohen në: Transportimin e produkteve...
Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vendos zgjatjen e pezullimit të transportit ajror me Britaninë e Madhe deri në datën 18 Janar 2021.

Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vendos zgjatjen e pezullimit të transportit ajror me Britaninë e Madhe deri në datën 18 Janar 2021.

Komiteti Teknik i Ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale vendos zgjatjen e pezullimit të transportit ajror me Britaninë e Madhe deri në datën 18 Janar 2021. Ky vendim bazohet në Urdhërin Nr.682, datë 21.12.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë...
36th Plenary (Triennial) Session (ECAC/36)

36th Plenary (Triennial) Session (ECAC/36)

The Director of Civil Aviation Authority Krislen Keri, attended the 36th ECAC meeting, in Strasbourg France. At the meeting attended by the Directors of Civil Aviation Authorities part of ECAC, ICAO President Fang Liu, EASA Executive Director Patrick Ky and IATA...