APLIKIME DHE FORMA

 

          AIRCREW_EKUIPAZH AJROR

1- DAMO-PART-FCL-001_Application  Form for issue of a Part-FCL PPL(H)

2- DAMO-PART-FCL-002_Aplication Form for issue of a Part-FCL CPL (H)

3- DAMO-Part-FCL-003_Aplication Form for issue of a Type Rating

4- DAMO-PART- FCL-004_Aplication Form for issue ATO Certificate

5- DAMO-Part-FCL-005 _Aplication Form Validation of a Foreign License

6- DAMO-PART-FCL-006_Application Form for Issue of a CC_Attestation

7- DAMO-Part-FCL-007 _Aplication form for License Issue

 

          DELTAPLAN

 

          PARAGLAJD

Formё Aplikimi per lёshim License Paraglider

1- Skill test checklist – për testin praktik për paraglajd

2- Skill test checklist – pilot te paraglajdit per Tandem dhe Instruktor

3- Aplikim pёr Leshim_Vazhdimin_Përtëritjen e Autorizimit të Ekzaminuesit

4- Aplikim per konvertim e Licenses se Huaj


          PRANIMI I LIÇENCAVE TË HUAJA/ACCEPTANCE OF FOREIGN LICENCES

 

          LICENCA PART- FCL PPL/CPL

1- Aplication form for License Issue

2- Application  Form for issue of a Part-FCL PPL(H)

3- Aplication Form for issue of a Part-FCL CPL (H)

 

          QENDRA TRAJNIMI TЁ APROVUARA (ATO)

 

          QENDËR TRAJNIMI PËR EKUIPAZH KABINE

          KATEGORIZIMIT I TIPIT HELIKOPTERE ME NJË PILOT OSE ME MЁ SHUMЁ PILOT

 

          MJEKSORE

1- Aplication Form for issue a  Medical cert.

2- Medical Examination Report Form_ Raport Ekzaminimi

3- Aplication LAPL-Certifikate Med_Aplikimi LAPL

4- Ophthalmology examination Report Form_ Raporti Oftalmologjik

5- Otorhinolaryngology Report Form_Forme e Raporti ORL

6- SOLI Form of Transfer for Medical Records_Forme SOLI

          FORMË APLIKIMI PËR MJEK AEROMJEKSOR (AME)

1- DAMO-Part-MED-003_AME Application Form


QENDRAT AEROMJEKSORE (AEMC)

1- Aplication for AeMC_Forme aplikimi AeMC

          LEGISLATION:

 

          TARIFA

Tarifat në Autoritetin Aviacionit Civil rregullohen nga Udhëzim Ministri Nr. 2225, Datë 13.05.2013.